Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /data/web/virtuals/31665/virtual/www/templates/axis_01_2017/functions.php on line 202

Krajský svaz ČSPS – Kraj VYSOČINA

         Rozpis krajského mistrovství žactva, dorostu, dospělých a Masters – dlouhé tratě

jaro + podzim 2018

  

Všeobecná ustanovení :

Pořadatelé :           Jihlavský plavecký klub AXIS

                                Krajský svaz ČSPS – Kraj Vysočina

Termín :                 neděle  22.dubna 2018 / jaro / + sobota 27. října 2018 / podzim /

 

Přihlášky :      do čtvrtka 19. dubna 2018  On-line / jarní část /

                         do čtvrtka 25. října 2018 On-line / podzimní část /

Upozornění :  po ukončení termínu přihlášek již nelze přihlašovat žádné závodníky – jsou možné pouze odhlášky.

                        

Informace :  Zdeněk Krčál –      mob. 721 719 353  

                      

 

Technické ustanovení :

Předpis :         Závodí se dle Pravidel plavání,Soutěžního řádu plavání ČSPS a ustanovení tohoto rozpisu.

Startují :                                                                                2002 + 2003       dorostenky a dorostenci mladší

                        2008                  žactvo 10 let       C              2000 + 2001       dorostenky a dorostenci starší

                        2006 + 2007      žactvo mladší     B              1994 -  1999      ženy a muži

                        2004 + 2005      žactvo starší       A              1993 a starší      Masters

                    

 

Soutěže se mohou zúčastnit závodníci a závodnice,kteří jsou registrováni v ČSPS  a předloží platný registrační průkaz.

Za zdravotní způsobilost závodníků a závodnic zodpovídá trenér.

 

Upozornění :

Startují pouze muži a ženy – ročník 2008 a starší.

 

 

Námitky :

Podávají vedoucí klubů písemně dle ustanovení Pravidel plavání a Soutěžního řádu vrchnímu rozhodčímu.Výše vkladu je 100,- Kč.

Námitky bez složení vkladu se považují za nepodané a dále se neprojednávají / Sout.řád 18.6. /.

 

 

Systém soutěže :

Závody se plavou v rozplavbách přímo na čas , po dvou na jedné dráze  / dle počtu přihlášených /. V případě malého počtu startujících dojde ke sloučení mužských a ženských rozplaveb do jedné.

V soutěži bude použito pravidlo jednoho startu / SW 4.1.b./

Bazén :                              Jihlava                          25 m       6 dráh

 

Měření časů :   ruční s použitím přerušovacích stopek

 

 

Upozornění :

Na základě jednání Valné hromady VSP ČSPS dne 14.5. 2017 a projektu DRoP rozhodla Sekce plavání o povinnosti uskutečnit od 1.1. 2018 v každém kraji jarní a podzimní Krajské mistrovství na dlouhé tratě. Tyto závody budou současně i jako kvalifikační závod pro MČR žactva 12-14-letých, eventuelně 11-ti letých žáků.

 

 

ČASOVÝ POŘAD DISCIPLÍN

Rozplavání  je v 8.30 hod. – závody v 9.30 hod.

Rozplavání končí 10 minut před začátkem závodů.

neděle 22. dubna 2018 / jaro / + sobota 27. října 2018 / podzim /

 

 1.  800 m volný způsob                        ženy 2008 a starší
 2. 800 m volný způsob                        muži 2008 a starší

      30-ti minutová pauza na rozplavání před disciplínami na 1 500 VZ

 1. 1 500 m volný způsob                    ženy 2008 a starší
 2. 1 500 m volný způsob                    muži 2008 a starší 

                                                                                                                                  

Disciplíny plavou všichni společně – ve výsledkách bude rozdělení.

 

 

Výsledková listina :

 

2004 + 2005 + 2006 + 2007 + 2008 každý ročník samostatně

2002 + 2003   dorostenky mladší s uvedením ročníku

2002 + 2003   dorostenci mladší s uvedením ročníku

2000 + 2001    dorostenky starší s uvedením ročníku

2000 + 2001    dorostenci starší s uvedením ročníku

1994 – 1999    ženy s uvedením ročníku

1994 – 1999    muži s uvedením ročníku

1993 a starší   ženy – Masters

1992 a starší   muži – Masters

 

 

Ekonomické podmínky :

Oddíly a kluby startují na vlastní náklady.Za každého přihlášeného plavce,který je

registrován v tomto roce u ČSPS zaplatí při prezentaci startovné 40,- Kč za každý start.

KS ČSPS – Kraj Vysočina hradí zbývající náklady na pronájem bazénu a rozhodčí.

 

Sbor rozhodčích :

Vrchního rozhodčího a vrchního časoměřiče deleguje KS ČSPS – Kraj Vysočina  – ostatní kvalifikované členy sboru rozhodčích / v dostatečném počtu / zajistí pořadatel.

Minimální počet rozhodčích je 16 a maximální počet je 20.

Pořadatel dále zajistí příslušný počet stopek / na každé dráze dvoje / + 2 náhradní a na žádost rozmnožení výsledkové listiny pro zúčastněné oddíly a kluby.

 

V den závodů končí prezentace v 8.45 hod

Zdeněk Krčál

STK KS ČSPS – Kraj Vysočina              

 

 

 

Krajský svaz ČSPS – Kraj VYSOČINA

Rozpis Krajského mistrovství žactva, mladšího a staršího dorostu

léto 2019

3.část

  

Všeobecná ustanovení:

Pořadatelé:          3. část - TJ Žďár nad Sázavou

                              Krajský svaz ČSPS – Kraj Vysočina

 Termín:                neděle 26.května 2019

 

Přihlášky:   do čtvrtka 23. května 2019 systémem On-line

Upozornění:po ukončení termínu přihlášek již nelze přihlašovat žádné závodníky – možné pouze odhlášky.                    

 

Informace: Zdeněk Krčál –     mob. 721 719 353

                      Pavel Hájek   –     mob. 737 635 289

 

 

Technické ustanovení:

Předpis:         Závodí se dle Pravidel plavání,Soutěžního řádu plavání ČSPS a ustanovení tohoto rozpisu.

Startují:          2007             mladší žactvo                2003 + 2004   dorostenky a dorostenci mladší

                       2005 + 2006     starší žactvo              2001 + 2002   dorostenky a dorostenci starší

                                  

                      

 

 

Omezení:       12 – 14 let               2005 - 2007         3 starty za půlden – nejdelší trať 1 500 m

                        15 – 18 let              2001 – 2004         bez omezení – nejdelší trať 1 500 m

                      

Soutěže se mohou zúčastnit závodníci a závodnice,kteří jsou registrováni v ČSPS.

Za zdravotní způsobilost závodníků a závodnic zodpovídá trenér.

 

Upozornění: Termín přihlášek na letní žákovské mistrovství ČR je do středy 5.června 2019.

 

 

Námitky:

Podávají vedoucí klubů písemně dle ustanovení Pravidel plavání a Soutěžního řádu vrchnímu rozhodčímu. Výše vkladu je 200,- Kč.

Námitky bez složení vkladu se považují za nepodané a dále se neprojednávají / Sout.řád 18.6. /.

 

Systém soutěže:

Závody se plavou v rozplavbách přímo na čas. V soutěži bude použito pravidlo jednoho startu / SW 4.1.b./

 

Bazén:                           Žďár nad Sázavou                        25 m       5 drah

 

 

Měření časů:      ruční s použitím přerušovacích stopek

                             poloautomatická časomíra SWIMMTIME

 

ČASOVÝ POŘAD DISCIPLÍN

Rozplavání je v 8.30 hod. – závody v 9.30 hod.

Rozplavání končí 10 minut před začátkem závodů.    

                  

Neděle 26.května 2019

 

Program:

 

 1. 4 x 50 PŠ MIX                            8. 100 m volný způsob         ky
 2. 200 m znak        ky                    9. 100 m volný způsob         ci
 3. 200 m znak          ci                  10. 400 m polohový závod   ky
 4. 100 m motýlek     ky                11. 400 m polohový závod   ci
 5. 100 m motýlek     ci                 12. 4 x 50 VZ MIX
 6. 200 m prsa             ky
 7. 200 m prsa             ci                

          

 

Výsledková listina:

 

2005+2006+2007 každý ročník samostatně

2003 + 2004          dorostenky mladší s uvedením ročníku

2003 + 2004        dorostenci mladší s uvedením ročníku

2001 + 2002        dorostenky starší s uvedením ročníku

2001 + 2002        dorostenci starší s uvedením ročníku

 

 

Ekonomické podmínky:

Oddíly a kluby startují na vlastní náklady. Za každého přihlášeného plavce se zaplatí při prezentaci startovné 40,-Kč za každý start.

KS ČSPS – Kraj Vysočina hradí zbývající náklady na pronájem bazénu a rozhodčí.

 

Sbor rozhodčích:

Vrchního rozhodčího a vrchního časoměřiče deleguje KS ČSPS – ostatní kvalifikované členy sboru rozhodčích / v dostatečném počtu / zajistí pořadatel.

Minimální počet rozhodčích je 16 a maximální počet je 20.

Pořadatel dále zajistí příslušný počet stopek / na každé dráze jedny / + 1 náhradní.

 

Omezení startu:

Závodníci a závodnice smí na MČR startovat max. v 6 individ. startech a ve štafetách.

Z toho max. ve 3 individ. startech a ve štafetě za jeden půlden.

 

V den závodů končí prezentace v 9.00 hod.

Upozorňuji, že přihlášky jsou možné pouze přes on – line ČSPS a nikoliv

v době prezentace v den závodů.

 

Zdeněk Krčál

STK KS ČSPS - Kraj Vysočina

Krajský svaz ČSPS – Kraj VYSOČINA

Rozpis krajského mistrovství žactva, mladšího a staršího dorostu

léto 2019

  

Všeobecná ustanovení:

 

Pořadatelé:          1.+ 2. část - Jihlavský plavecký klub AXIS

                               Krajský svaz ČSPS – Kraj Vysočina

 

Termín:               1. + 2.část – sobota 25. května 2019

Přihlášky:          do čtvrtka 23. května 2019 systémem On-line

Upozornění:      Po ukončení termínu přihlášek již nelze přihlašovat žádné závodníky – možné pouze odhlášky.

                      

Informace:       Zdeněk Krčál - mobil 721 719 353

                    

Technické ustanovení:

 

Předpis:         Závodí se dle Pravidel plavání,Soutěžního řádu plavání ČSPS a ustanovení tohoto rozpisu.

Startují:          2007                  žáci a žačky mladší                           

                        2005 + 2006     žáci a žačky starší                    

                       2003 + 2004     dorostenky a dorostenci mladší  

                        2001 + 2002     dorostenky a dorostenci starší                                  

                

                      

Omezení:       12 – 14 let               2005 - 2007        3 starty za půlden – nejdelší trať 1 500 m

                       15 - 18 let              2001 – 2004         bez omezení – nejdelší trať 1 500 m

                      

 

Soutěže se mohou zúčastnit závodníci a závodnice, kteří jsou v evidenci ČSPS.

Za zdravotní způsobilost závodníků a závodnic zodpovídá trenér.

 

Upozornění: Termín přihlášek na letní žákovské mistrovství ČR je do středy 5. června 2019.

 

Námitky:

 

Podávají vedoucí klubů písemně dle ustanovení Pravidel plavání a Soutěžního řádu vrchnímu rozhodčímu. Výše vkladu je 200,- Kč.

Námitky bez složení vkladu se považují za nepodané a dále se neprojednávají / Sout.řád 18.6. /.

 

Systém soutěže:

Závody se plavou v rozplavbách přímo na čas. V soutěži bude použito pravidlo jednoho startu / SW 4.1.b./

 

Bazén:             Jihlava                        25 m       6 drah

 

Měření časů: Ruční s použitím přerušovacích stopek

                         poloautomatická časomíra SWIMMTIME

 

ČASOVÝ POŘAD DISCIPLÍN

Rozplavání pro obě části je v 8.30 hod. – závody v 9.30 hod.

Rozplavání končí 10 minut před začátkem závodů.

 

Sobota 25.května 2019

Polední přestávka – viz ustanovení STD / … mezi startem poslední disciplíny 1. půldnu a startem první disciplíny 2. půldnu, bude minimální přestávka 90 minut … /

 

 

Dopolední program:                                     Odpolední program:

 1. 200 m volný způsob        ci                13. 50 m volný způsob            ky
 2. 200 m volný způsob        ky             14. 50 m volný způsob            ci
 3. 100 m prsa                       ci               15. 200 m polohový závod      ky
 4. 100 m prsa                      ky               16. 200 m polohový závod      ci
 5. 200 m motýlek                 ci                17. 100 m znak                          ky
 6. 200 m motýlek                ky               18. 100 m znak                        ci
 7. 100 m polohový závod      ci             19.   400 m volný způsob         ky
 8. 100 m polohový závod      ky            20. 4 x 50 m volný způsob        ci    
 9. 400 m volný způsob          ci              21. 4 x 50 m polohová štafeta  ky
 10. 4 x 50 m volný způsob   ky                22. 1 500 m volný způsob          ci
 11. 4 x 50 m polohová štafeta ci  
 12. 800 m volný způsob          ky  

                    

Výsledková listina:

 

2005 + 2006 + 2007 každý ročník samostatně

2003 + 2004  dorostenky mladší s uvedením ročníku

2003 + 2004  dorostenci mladší s uvedením ročníku

2001 + 2002    dorostenky starší s uvedením ročníku

2001 + 2002    dorostenci starší s uvedením ročníku

 

 

Ekonomické podmínky:

Oddíly a kluby startují na vlastní náklady. Za každého přihlášeného plavce, který je

registrován v tomto roce u ČSPS zaplatí při prezentaci startovné 40,- Kč za každý start.

KS ČSPS – Kraj Vysočina hradí zbývající náklady na pronájem bazénu a rozhodčí.

 

 

Sbor rozhodčích:

Vrchního rozhodčího a vrchního časoměřiče deleguje KS ČSPS – Kraj Vysočina – ostatní kvalifikované členy sboru rozhodčích / v dostatečném počtu / zajistí pořadatel.

Minimální počet rozhodčích je 16 a maximální počet je 20.

Pořadatel dále zajistí příslušný počet stopek / na každé dráze jedny / + 1 náhradní.

 

 

Omezení startu:

Závodníci a závodnice smí na MČR startovat max.v 6 individ. startech a ve štafetách.

Z toho max.ve 3 individuální starty a ve jednu štafetu za jeden půlden.

 

 

V den závodů končí prezentace v 9.00 hod.

Upozorňuji, že přihlášky jsou možné pouze přes on – line ČSPS a nebudou přijímané žádné dodatečné přihlášky v době prezentace.

 

 

Zdeněk Krčál

STK KS ČSPS – Kraj Vysočina

 

 

 

 

 

                


Copyright Jihlavský plavecký klub AXIS © 2015. All Rights Reserved.


Abychom vám zajistili lepší uživatelské prostředí, používá tento web soubory cookie. Chcete-li se dozvědět více o použitých souborech cookie a jak je smazat, podívejte se na naše privacy policy.

  Souhlasím s cookies z tohoto webu.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk